VB Bakery

Address: No.20, Sajjan Rao Cir, Vishweshwarapura, Shankarapura, Bengaluru, Karnataka 560004